Child Health  |  When to see a Doctor
Child Health

When to see a Doctor

If a sore or redness has any one of the following:-

 • Is the size of a 10 cent coin or bigger
 • Has pus
 • Is getting bigger
 • Has red streaks coming from it
 • Is not getting better within two days
 • Any sore or redness near the eye needs to be seen by a doctor urgently

 

HAERE KI TE TĀKUTA

MĒNĀ TE HAREHARE, TĒTAHI WĀHI WHERO RĀNEI
E RITE ANA KI NGĀ ĀHUATANA E WHAI AKE NEI:

 • KUA RITE TE NUNUI KI TE 10 HENETI,
 • HE NUI AKE RĀNEI
 • KUA PIRAU
 • KUA NUNUI HAERE KĒ ATU
 • KUA PUTA HE ROPIROPI WHERO
 • KĀORE ANŌ KIA PAI AKE I TE RĀ 2
 • HE TATA KI TE KARU ME TERE TONU TE HAERE KI TE TAKUTA


Last updated : Thursday, May 18, 2017
Next review date : Friday, May 18,2018


Disclaimer: This site is intended to be flexible and frequently updated. While every effort has been made to ensure accuracy, all information should be verified.